Samenwerking om verbinding tot stand te brengen

Het project ‘Monumentendagen’ behelst veel meer dan de twee dagen in september. Het gaat wat ons betreft om een bewustwordingsproces. Nodig om mensen op jongere leeftijd te interesseren voor erfgoed. Waarmee de monumentendagen en verder uiteraard veel meer ‘erfgoedmomenten’ in het jaar in de nabije toekomst de aandacht krijgen van een breed publiek.

Structureel op lesrooster
Er zijn verschillende partijen die we hierbij willen en moeten betrekken. Ten eerste de scholen. Waarom houden zij zich nauwelijks bezig met de geschiedenis direct om ons heen? We willen dit structureel op het lesrooster krijgen. En hoe gaan we de jongeren daarbij creatief betrekken? Dus geen geschiedenis met het hoofd maar vooral met het hart? En hoe kunnen we daar ouders en grootouders actief bij betrekken?

Sleutelwoord 'samenwerking'
Wat ons betreft is het sleutelwoord: samenwerking. Samen met vakmensen uit zowel de cultuur- en erfgoedsector willen we bepalen waarom we onze kinderen zouden willen meenemen in wat onze oudere generaties hebben voortgebracht. Hierbij hebben we scholen, erfgoedkoepels, monumentenhouders en culturele instituten nodig om het bewustwordingsproces rond monumenten breedte en diepte te geven.

Gezamenlijk enthousiasme en gedeelde inzichten
Vervolgens gaan we aan de slag met de ideeën die er zijn en die nog moeten ontstaan. Ideeën die kans van slagen hebben door gezamenlijk enthousiasme en gedeelde inzichten op inhoudelijk, uitvoerend en financieel vlak. Een en ander leidt tot een meerjarenvisie zodat het project ‘Monumentendagen’ een duurzaam product wordt.


> Meer informatie over de Monumentendagen 2016 met als thema: Iconen en symbolen

> Achtergrondinformatie over dit project< Vorige project
Volgend project >