Het Pact

Cultuur- en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de samenleving. Het zijn de bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling en bepalen tevens de identiteit.

De samenwerking van de acht gemeenten richt zich op zaken als cultuurbeleving en educatie, visualisatie, bescherming en restauratie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwe media, maar ook speelt het aloude noaberschap een belangrijke rol. Het doel is mensen uit te dagen zich te identificeren met de eigen leefomgeving.

Onze ambitie luidt: versterking van regionale identiteit door inzet van cultuur en erfgoed. We hopen dit te kunnen realiseren door gelijktijdig in te zetten op meerdere thema's, te weten:

  • vrijetijdseconomie
  • cultuureducatie
  • cultuurparticipatie
  • duurzaam herbestemmen (inclusief industrieel erfgoed, religieus erfgoed en erfgoed van onderwijs en vorming)
  • landschap en verdediging
  • landschap en landgoederen/buitenplaatsen
  • monumentenzorg en vakmanschap

De aansturing van het pact wordt door een klein team gedaan, bestaande uit regionale professionals op het gebied van Cultuur en Erfgoed. Regisseur van het geheel en aanspreekpunt is: Marco te Nijenhuis. In de opzet en organisatie van het pact wordt hij ondersteund en bijgestaan door Mirjan Koldeweij, Willem te Voortwis en Johan Godschalk (CultuurMij Oost).