Sponsoring

Wij gaan graag met geïnteresseerden in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband. We streven naar een win-winsituatie. Wat in de praktijk vaak betekent: het bedrijf/de organisatie levert (financiële) middelen en krijgt daar naamsbekendheid, begrip, medewerkerstevredenheid etc. voor terug. Een prachtig voorbeeld hiervan is Rompa Tanneries uit Lichtenvoorde en haar medewerking aan het educatieve project 'Leer Bewerken'.

Dit is slechts een voorbeeld. Wij werken ook veel samen met scholen, zorgcentra en welzijnsorganisaties. Neem s.v.p. contact met ons op. Wij wisselen graag eens met u van gedachten over cultuur- en erfgoedzaken.