Vandaag is het verleden van morgen

Ga je uit van de volgende wijsheid: ‘Het heden is het verleden van morgen’, dan wordt cultuurhistorie opeens een heel breed begrip. Zo pakken leraren en leerlingen van het Rietveld Lyceum In Doetinchem het ook op. Het Rietveld Lyceum is de pilotschool voor het deelproject ‘Uit jezelf in de Achterhoek’. In dit project gaan jongeren op zoek naar culturele en of historische aspecten in hun omgeving, met als doel iets achter te laten voor later. In september volgen een aantal andere scholen in de Achterhoek.

Omgeving 

Het Rietveld Lyceum is een middelbare school die midden in de samenleving staat en waar onderwijs ook vaak buiten de muren van het gebouw plaatsvindt. Jacques Blommestijn, docent op het Rietveld en beeldend kunstenaar, reageerde dan ook enthousiast op de vraag of zijn school deel wilde nemen aan het project.

Het idee 

Op het moment dat we vanuit het project te gast waren op het Rietveld, was het idee om een All-Gender parade op het terrein aan de Oude IJssel te houden. Een braakliggend terrein, waar voorheen het politiebureau en de brandweerkazerne stonden. In de beleving van Blommestijn zouden leerlingen met eigen bedachte creatieve kostuums een bonte stoet vormen. Gebaseerd op de gedachte van tolerantie, eigenheid, creativiteit en het feit dat iedereen recht heeft op een plekje in de samenleving. Een bijzonder idee, maar niet alle leerlingen waren even enthousiast. Zij wilden graag zelf invloed uit kunnen oefenen op de eindopdracht, die ze moeten doen voor Culturele Vorming. Een mooie opening om de kernwaarden van het project ‘Uit jezelf in de Achterhoek’ in de opdracht te brengen.

Verdere uitwerking 

Vanuit het project is het de bedoeling dat de jeugd zich verdiept in de cultuur of de historie van de streek waar ze wonen. Brainstormen dus over hoe opdracht, leerlingen, docenten en het cultuur- en erfgoedproject in elkaar zouden kunnen grijpen. De conclusie: dat kan op heel veel manieren. Heel serieus door letterlijk in de geschiedenis te duiken, maar ook met een dikke vette knipoog. Aanknopingspunten zijn er genoeg te bedenken, de invulling wordt geheel over gelaten aan de creativiteit van de leerlingen. De afspraak die gemaakt is, is dat er een vervolgplan komt en dat de school vanuit het project waar mogelijk en nodig steun krijgt.

Uitvoering 

Op 14 juni, om 15.00 uur,  wordt er door het Rietveld Lyceum een verrassende activiteit in Doetinchem georganiseerd. Een uitvoering en presentaties op een locatie met een verhaal, waar de inhoud verband houdt met de Achterhoekse cultuurhistorie. Om nieuwe geschiedenis te creëren worden de activiteiten vastgelegd. En zo is de cirkel weer rond: ‘Het heden is het verleden van morgen’.

Wordt vervolgd…..> Achtergrondinformatie over dit project< Vorige project