Tussen de coulissen

(Be)Leefbaar maken van het historische Achterhoeks landschap 

De Achterhoek bezit een prachtig Coulisselandschap, de waarden hiervan willen we optimaliseren. Waardoor kinderen, ouders, grootouders en overige familie, bewoners actief worden aangespoord om bewust te worden van zijn of haar omgeving. Ook is het Toerisme hierbij een belangrijke doelgroep. Bij het project ‘Tussen de Coulissen’ staat het beleefbaar maken van het historische Achterhoekse landschap centraal. We willen jeugd hun natuurlijk naaste omgeving laten ontdekken, dit geïnspireerd op een verhaal van de levende geschiedenis (Oral History) van die bewuste plek en/of omgeving. De historische verhalen worden via de artistieke kunstuiting ‘Land Art*’ beleefbaar gemaakt.

Doelstelling

Achterhoekse kinderen actief laten ontdekken en werkelijk laten ondervinden wat de meerwaarde is van een kunstuiting in relatie tot de landschappelijke waarde van hun naaste mooie omgeving. Door een tastbaar Land-Art kunstwerk achter te laten in het nabije landschap wordt dit ook beleefd door onze bewoners en toeristen. In 7 gemeentes worden 7 professionele beeldende kunstenaars op basis van hun kunde benaderd om de kinderen schoolbreed tijdens dit project te begeleiden.

Brede Achterhoekse samenwerking 

In het project wordt intensief samengewerkt met het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, 7 gemeenten, cultuurpunten, bedrijven, basisscholen en 7 beeldende kunstenaars. Achterhoek Toerisme speelt de rol van verbindende factor door de bestaande historische routes beschikbaar te stellen.

Fantastisch!

Ten Bulte Hout en Vloeren BV uit Groenlo heeft uit veel inzendingen 'een kromme boom' geschonken aan ons project. Deze gaat ingezet worden op een van de locaties van het project. 

Project wordt verslagen op film

Studente Heleen Blaauw is aangesteld om het project vanuit haar studie/afstuderen filmisch vast te leggen. Zij doet dit voor haar studie aan Hogeschool Saxion in Enschede. Onderzocht gaat worden wat de beste manier is om een project vanuit het pact vast te leggen voor haar generatie, een van onze belangrijkste doelgroepen. Heleen komt zelf uit Eibergen. 
Lees hier meer over haar >

Bekijk haar afstudeerfilm 'De verhalen van Eibergen' >


* Wat is Land Art? Land Art is een stroming in de beeldende kunst (ontstaan in de jaren 60 van de 20e eeuw), waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde, ingrepen aanbrengen in een landschap door het graven van grachten en kuilen, het aanleggen van ophopingen op akkers en weiden en het geordend storten van keien op een wateroppervlak. Men wil daarbij de menselijke aanwezigheid duidelijk uitdrukken en stellen dat de mens door de omgevingsverandering de natuur in bezit neemt. Een in het Nederlands ook wel gebruikte benaming is landschapskunst.

< Vorige project
Volgend project >