De projectleider - achtergrondinfo

Naam projectleider: Harry ten Brinke
Contactgegevens: [email protected]
Woonplaats: Winterswijk

Werkzaamheden: coördinator Servicepunt Amateurkunst Oost Achterhoek, docent, dirigent en trompetsolist

Recente activiteiten t.a.v. het pact:
projectleider structurele ouderenparticipatie, projectleider schrijfwedstrijd Aan het woord!, projectlijder Taal & Teken Achterhoek

Interview met Harry over zijn project Structurele Cultuurparticipatie Ouderen:

Je wilt het vuurtje brandende houden

Senioren betrekken bij kunst- en cultuurprojecten, misschien geen gemakkelijke opdracht, maar als het lukt wel eentje die veel voldoening oplevert. Harry ten Brinke, muziekdocent, dirigent en tevens projectleider van het deelproject Structurele Cultuurparticipatie Ouderen Oost Achterhoek, kan erover meepraten.

'Het is pionieren,' aldus Ten Brinke. 'Maar zo langzamerhand beginnen er steeds meer ideeën te ontstaan.'Sneeuwbaleffect
Het bij elkaar brengen van de generaties is een gedegen middel om in contact te komen met de ouderen in een gemeenschap. Toen het Ten Brinke ter ore kwam dat de leerlingen van basisschool De Keikamp in Geesteren werkstukken maken die via een eigen webshop verkocht worden, en waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat, bracht hem dat op een idee: de kinderen laten begeleiden door een beeldend kunstenaar en ook de ouderen uit Geesteren erbij te betrekken.

Dat plan viel bij de school in goede aarde. Als tegenprestatie wil de directeur een cursus Social Media aanbieden. Naast de school is ook Geesterens Belang een voorname spil binnen de samenleving van het dorp. Zij onderhoudt contacten met diverse netwerken waarbinnen de inwoners verenigd zijn. Via Geesterens Belang kunnen de senioren bij het project betrokken worden.

Ten Brinke: 'In deze digitale tijd zijn zorginstellingen erbij gebaat met ouderen via internet te kunnen communiceren. Zo komt van het één het ander. En dat sneeuwbaleffect is dus precies de bedoeling.'

Twee vliegen in één klap
Ook in de buurtschap Lintelo is onlangs een project van start gegaan, waarbij het Kulturhus, de Stichting Boerengoed en basisschool De Klimop de handen ineengeslagen hebben.

'We hebben ons verdiept in onderwerpen die de verschillende generaties kunnen aanspreken en aangezien Lintelo van oudsher een agrarische gemeenschap is was de link met het agrarisch erfgoed snel gelegd. Stichting Boerengoed werd uitgenodigd om van alles te laten zien op dit terrein. Boerengoed verzamelt, conserveert en herstelt cultuurhistorische zaken op het gebied van landbouw.
Op deze ochtend werden twee vliegen in één klap geslagen. De senioren vertelden de leerlingen van alles over de werktuigen waar ze vaak zelf mee hadden gewerkt. Leerzaam voor de kinderen en de generaties werden als het ware spelenderwijs bij elkaar gebracht .
Iedereen tevreden naar huis, zou je zeggen, maar daarmee ben je er natuurlijk niet. De kunst is om zo'n initiatief voort te zetten; je wilt het vuurtje immers brandende houden.'

Kat uit de boom
Volgens Ten Brinke zijn ouderen in tehuizen makkelijker te bereiken dan degenen die nog zelfstandig wonen. De Achterhoekse mentaliteit komt natuurlijk ook om de hoek kijken. Wanneer je hier iets voor mensen op touw zet – en dat geldt voor ouderen misschien nog wel meer dan voor de jongere generaties – is de allereerste reflex meestal dat er eerst een kat uit de boom gekeken dient te worden. Ten Brinke denkt dat er daarom veel aandacht aan het vervolgtraject besteed moet worden. Hoe dat in Lintelo in zijn werk gaat?

Hierbij proberen we de senioren op hun beurt weer tot actieve deelname te stimuleren, zodat er een blijvende wisselwerking ontstaat.
Ga terug naar: Je wilt het vuurtje brandende houden