De projectleiders - achtergrondinfo

Naam projectleiders: Jorn Snelting en Robin van Reenen i.s.m. Willem te Voortwis
Bedrijf/stichting: Bear on the Beach productions | Gelderland

Werkzaamheden: 'Bear on the Beach productions' richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van film- en theaterproducties. Het productiehuis is gevestigd in het oosten van het land, wat ook meteen het voornaamste werkveld is.

Jorn en Robin werken graag samen met jonge creatieve ondernemers, werkzaam in verschillende disciplines en met een gedegen achtergrond. Daarmee garanderen ze kwaliteit voor de projecten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Recente activiteiten t.a.v. het pact:
Trailer 'Korte rokjes, dubbele stiksels' gemeente Aalten, filmische verslaglegging diversen binnen het pact.


Interview met Willem te Voortwis, mede-projectleider, over het project Monumentendag:

'We moeten uitgedaagd worden iets toe te voegen aan de geschiedenis.'

Boeien en binden van jeugd grootste uitdaging

Hoewel de Monumentendagen in de tweede week van september zich jaarlijks in een grote belangstelling mogen verheugen, is Willem te Voortwis, projectleider van Monumentendagen bij het Cultuur- en Erfgoed Pact, ervan overtuigd dat de culturele betekenis nog aan diepte kan winnen.

Binding is noodzakelijk
'Het publiek dat de monumenten bezoekt is gemiddeld genomen boven de 55,' aldus Willem Te Voortwis. 'De jongeren die er op uit trekken, doen dat vaak om een gezellig biertje te pakken, maar geven weinig om de monumenten zelf. Op scholen wordt de binding met de monumenten nauwelijks gestimuleerd, terwijl die binding broodnodig is om jezelf te herkennen in wat de geschiedenis van je eigen voorouders heeft opgeleverd.

Monumenten zijn tenslotte meer dan gebouwen met een architectonische waarde en een verhaaltje erbij. Die omschrijving doet het principe ‘monument’ te kort en het publiek wordt bovendien niet op ideeën gebracht. De natuur is op zich bijvoorbeeld al een monument. Sommige monumenten hebben nieuwe verhalen nodig hebben omdat ze hun eeuwigheidswaarde dreigen te verliezen.

In gesprek met de Achterhoeker
Hoe kunnen we de jongeren er wel bij betrekken? Wat willen zij beleven tijdens een monumentenweekend? We gaan het de bezoekers vragen! Tijdens de monumentendagen gaan we toeren door de Achterhoek. We bezoeken verschillende initiatieven en gaan daarbij in gesprek met de initiatiefnemers, maar ook met de bezoekers. We willen van hen horen wat zij het belang van erfgoed vinden, hoe zij denken over cultuur in de Achterhoek, wat of wie voor hen een monument is etc. etc.

Filmische verslaglegging
Het filmproductieteam zal onder meer bestaan uit: Jorn Snelting en Robin van Reenen van Bear on the Beach Productions en Willem te Voortwis. De verwachting is dat het verschil in leeftijd van de heren in combinatie met hun creatieve geesten een interessant resultaat gaat opleveren.

Het sociale domein
Of drie jaar – de looptijd van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek – voldoende zal zijn om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen als het gaat om de betrokkenheid van de jeugd bij Monumenten?

Tja. Hoe vaak heb je een les nodig om over voldoende vaardigheden te kunnen beschikken? Helpt één lesje accordeon, één keer een toneelstukje? Wanneer heb je je culturele gereedschap op orde? Ik ben er in principe voor de continuïteit van een project zo lang mogelijk te waarborgen, zodat het goed kan landen in het 'sociale domein'.Ga terug naar: Samenwerking om verbinding tot stand te brengen

Projectleiders Jorn Snelting en Robin van Reenen

Een eerste impressie van de productie in het kader van Monumentendag.

Mail door > Deel online