Zang aan huis

Met muziek kan je mensen raken. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die dementeren. Daarom organiseert Lang Leve Kunst kleinschalige optredens op de woongroepen van dementerende mensen. Daarbij draait het erom mensen door middel van zang en interactie dicht bij hun gevoelens te brengen. Er is een zangerspoule opgericht die in kleine groepjes optredens verzorgt. De zangers worden gecoacht door Pieternel van Amelsvoort van de Stichting Diva Dichtbij. Dat Zang aan huis een succes is, mag duidelijk zijn:

‘Het is prachtig om te zien dat er sprake is van interactie.’
‘Geweldig, de intimiteit van de optredens! Luisteraars komen zo echt tot hun recht.’ 
‘Dit smaakt naar meer. Wat ons betreft, kom iedere maand terug!’Ga terug naar: Lang leve kunst en naoberschap, een voorbeeldproject voor het hele land