Lang leve kunst en naoberschap, een voorbeeldproject voor het hele land

Lang Leve Kunst en Naoberschap wordt landelijk gezien als hét voorbeeldproject dat een verbinding tussen zorg en cultuur weet te leggen. Het vijf jaar geleden in de Doetinchemse Gruitpoort opgezette 'Servicepunt Amateurkunst' bleek een enorm succes te zijn en slaat nu als onderdeel van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek haar vleugels nog verder uit.

Van workshops korenregie tot podiumpresentatie voor vitale ouderen, en voor de minder vitale senioren projecten als het effect liegt er niet om. Maar ook het bijeenbrengen van jong en oud slaat aan en resulteerde al in ontroerende projecten als en de musical . Tevens zijn er plannen om de nog zelfstandig wonende senioren te bereiken middels projecten in hun eigen wijk.

> Achtergrondinformatie over dit project< Vorige project
Volgend project >