Over de coördinator

Marco te Nijenhuis

Naam: Marco te Nijenhuis
Contactgegevens: [email protected]
Woonplaats: Eibergen

Werkzaamheden: mede-eigenaar vof Mazzel, ondernemen in leefbaarheid (sociaal werk | beeld en geluid | kunst en cultuur)

Recente activiteiten t.a.v. het pact:
overall coördinator

In 2009 werd Marco te Nijenhuis, tegenwoordig werkzaam als ondernemer (in leefbaarheid) bij Bureau Mazzel, betrokken bij de voorloper van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Te Nijenhuis: 'Het verbaasde me in het begin wel dat ze mij, van huis uit een welzijnswerker, bij hun kunstplannen wilden betrekken. Van kunst zelf heb ik maar een beetje verstand, maar al snel bleek dat mijn ervaring met het inzetten van kunst en cultuur als middel binnen het jongerenwerk een welkome aanvulling was. Zo is een goede samenwerking ontstaan tussen de zeven projectleiders enerzijds en mij als coördinator met een welzijnsachtergrond anderzijds. Wat het hopelijk heeft opgeleverd is inzicht in de leefwereld van de jongeren. Door hen zelf te betrekken bij de projecten is de kans op adoptie, voortgang en borging het grootst.

Een geheim in ons hoofd
Een geslaagd voorbeeld is één van de projecten die theatermaker Theo Soontiëns vorig jaar heeft uitgevoerd met een groep jongeren met een sociale en/of psychische beperking. Samen met hen maakte hij een film, getiteld 'Een geheim in ons hoofd', gebaseerd op hun eigen leven en geschiedenis, waarbij ze kennis maakten met alles wat bij film maken komt kijken, zoals rolverdeling, het instuderen van teksten en het omgaan met de camera. Het werd een succes, en leerzaam bovendien. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor de omgeving, die hiermee een inkijkje heeft gekregen in het leven van iemand voor wie een heleboel dingen allesbehalve vanzelfsprekend zijn. Een project als dit toont het belang van kunst en cultuur aan in een samenleving.'

Doorzetten nu
Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek richt zich op drie grote thema's, te weten: cultuurtoerisme, cultuurparticipatie/amateurkunst en cultureel erfgoed, waarbij de verschillende thema's op meerdere manieren terugkomen in een zevental projecten. Te Nijenhuis: 'De voorloper van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek heeft vier jaar lang veel moois opgeleverd. Wat we ervan geleerd hebben is dat je de interesse van jongeren voor kunstprojecten wel degelijk kan winnen, mits je naar ze luistert en ze zelf inbreng laat hebben. Mooie projecten verwezenlijken is slechts het begin; het is de continuïteit die zoden aan de dijk zet. Hopelijk vormen de investeringen van de eerste drie jaar een solide basis voor voortzetting van dit Cultuur- en Erfgoedpact.