Het pact na 2016

Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2014 - 2016 gaat het laatste jaar in. Moet er een vervolg komen? In het afgelopen wethoudersoverleg van 2 oktober 2015 hebben de deelnemende gemeenten aangegeven dat ze graag verder willen met het pact. En dat men zich daarvoor in wil zetten.

Kopgroep
De inzet van de deelnemende gemeenten heeft zich vertaald in het samenstellen van een “kopgroepje” van wethouders en ambtenaren. Zij gaan een plan schrijven voor de periode 2017 - 2019, met ondersteuning vanuit Cultuurmij Oost. Daarin gaan we uit van het idee dat samenwerken gewoon noodzakelijk is om de uitdagingen, op het gebied van Cultuur en Erfgoed, die voor ons liggen aan te pakken. Het pact wordt gezien als een goed middel daarvoor.

Er zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden in het plan 2017 t/m 2019:

  • Het pact heeft een platformfunctie. Het is de plek waar je het met elkaar hebt over zaken aangaande Cultuur- en Erfgoed in de Achterhoek.
  • Inhoudelijk. Wat ga je doen en waarom? En voor wie? En wat wil je zijn als pact?
  • Hoe gaan we dat organiseren met een (financieel) eenvoudige structuur?

Uitgangspunt voor het kopgroepje is dat we eerst de inhoud bepalen en daarna kijken of dat (financieel) haalbaar is. Er wordt snel een plan op hoofdlijnen neergelegd. En daarna komt er een routekaart die een meer gedetailleerd beeld zal laten zien. De intentie is om op korte termijn een goedgekeurd basisdocument te hebben liggen alwaar we mee aan de slag kunnen.

Gemeente Doesburg sluit aan
Belangrijke ontwikkelingen zijn verder dat Doesburg aansluit per 1 januari 2016 en dat zij zitting heeft in het kopgroepje. Daarnaast is de verwachting dat de provincie Gelderland verder wil met de pacten en daar ook financieel aan bij wil dragen.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om te komen tot een vervolg van dit pact. En daar wordt de komende maanden hard aan gewerkt!


Marco te Nijenhuis
coördinator