Door de lens van jong en oud

Introductieles
Afgelopen week was er een introductieles voor bewoners van De Meergaarden en de leerlingen van de Menno ter Braakschool. Op woensdag 23 september is er een bezoek gebracht aan Museum De Scheper waar oude foto’s van de rivier te zien zijn.

Samen op pad met fotocamera
Na twee lessen over fotografie door professioneel fotograaf Joop Koopmanschap gaan leerlingen en bewoners zelf foto’s maken van de plaatsen aan de Berkel die op de foto’s van het museum te zien waren. Dat zal gebeuren tijdens een tocht met de Berkelzomp “De Snippe” waarbij de rivier verkend wordt tussen botenhuis “ ’t Vonder” en de Mallumse Molen. Uiteindelijk monden de activiteiten uit in een expositie die in november geopend zal worden bij De Meergaarden.

De Berkel en haar rijke geschiedenis
De Berkel kent een rijke geschiedenis die vanuit verschillende gezichtspunten bekeken kan worden. De rivier is de reden waarom mensen zich er vestigden en was belangrijk voor vervoer van personen en goederen. Daarnaast zorgt zij voor afvoer van water en fungeerde als aandrijving van watermolens. Ook speelt de Berkel een belangrijke rol in recreatieve zin waarbij de natuur in en rond de rivier een belangrijk aspect is.


Bijeenbrengen van generaties
In het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek hebben 8 gemeenten in de Achterhoek de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed, kunst en cultuur steviger willen inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit. Een van de projecten is ‘Structurele Cultuurparticipatie’. Dit project richt zich op het bijeenbrengen van generaties. Meer informatie