Boerengoed was hartstikke goed!

Gesprekken tussen jong en oud, futuristisch theater en een mooie expositie van de gemaakte kunstobjecten: Boerengoed was hartstikke goed!

Inspiratie door voorwerpen, ouders en grootouders
De kinderen van basisschool de Klimop hebben als eerste onderdeel van dit project verschillende boerenvoorwerpen van de Stichting Boerengoed bekeken. Senioren uit Lintelo en omgeving hebben de kinderen uitleg gegeven over de werking en het gebruik. Ook zijn de kinderen met hun eigen ouders en grootouders in gesprek gegaan over het leven van vroeger.

Zelf aan de slag
Na deze gesprekken konden de leerlingen zelf aan de slag. In een workshop onder leiding van kunstenares Berna Bonekamp mochten zij met veel verschillende maar alledaagse materiaal zelf landbouwwerktuigen maken. "Ze hebben ontzettend hard gewerkt. Ik ben de Stichting Boerengoed veel dank verschuldigd; hun huishoudelijke objecten en werktuigen van vroeger zijn een prachtige inspiratiebron gebleken.” De gemaakte kunstobjecten zijn geëxposeerd in het Kulturhus in Lintelo.

Theaterstukken
Theatermaker Theo Soontiëns heeft de verhalen van de senioren uit Lintelo omgezet tot drie korte theaterstukken. Deze stukken zijn tijdens de opening van de expositie gespeeld door de leerlingen. Van een stuk over de uitvinding van de hark tot een stuk waarin wordt verteld hoe vroeger de etenswaren bewaard werden. Het derde en ronduit hilarische stuk ‘Hoe ziet dat eruit in de toekomst?’ is een futuristisch toneel over de wereld van later. “Hoe is het trouwens met je ouders op Mars?” zo begint één van de gesprekken in het stuk.

Verbinden van senioren en jongeren
Projectleider Harry ten Brinke is trots op dit project dat hij heeft opgezet voor het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. “We willen graag senioren en jongeren met elkaar verbinden. Dat is heel mooi gelukt in dit project. Het blijft altijd spannend maar gezien de enthousiaste reacties hebben we het goed aangepakt."

Belang van goede band tussen generaties
Wethouder Wiltink van de gemeente Aalten onderstreept het belang van een goede band tussen de ouderen en de jongeren. “Erfgoed, kunst, vroeger en nu, daar gaat het hier om. De oudere mensen zijn nodig om uitleg te geven en verhalen te vertellen. Dat hebben de kinderen van De Klimop heel goed opgepakt.”