Escaperoom voor de Vrijheid

Markt 12 Museum Aalten
Vrijheid-Onderduiken-Verzet

Aaltense ESCAPE-ROOM voor de Vrijheid, uniek in Gelderland! 


In het najaar van 2016 wordt in het Aaltens Onderduikmuseum Markt 12 de ESCAPE-ROOM voor de Vrijheid geopend. “Pas als je het kwijt bent weet je wat vrijheid is”. Dat is een kerngedachte die bezoekers van het onderduikmuseum op deze locatie ervaren. In het woonhuis worden verhalen verteld van de burgers, over onderduiken, verzet maar vooral over de wijze waarop keuzes werden gemaakt of onmogelijk waren. De woning plaatst je terug in de tijd, waardoor je je kunt inleven in de gebeurtenissen van de bewoners: een gezin met 2 kleine kinderen, de Ortskomandantur en de onderduikers op zolder. Hierbij komt nu een ‘ESCAPE-ROOM’, waardoor men de onvrijheid aan den lijve kan ondervinden.

Via een eigentijdse vorm worden bezoekers vertrouwd gemaakt met een breder internationaal perspectief van vrijheid en onderdrukking. Het wijst hen op de complexiteit van de problematiek waar het gaat om vluchtelingen, onvrijheid, vervolging en mensenrechten. Het draagt daardoor bij aan de bewustwording van de moeilijke keuzen die daar bij horen.

Een gewoon woonhuis met bijzondere verhalen
Een rondgang door het woonhuis geeft een bijzondere ervaring. Je wordt deelgenoot van de verhalen van de bewoners van het huis en de keuzes zie zij maakten. Zo wordt duidelijk hoe het gezin met twee kindertjes daar leefde, samen met de Ortskommandantur en pal daarboven de onderduikers op zolder. De originele onderduikplek zit er nog steeds en is toegankelijk. Ook de schuilkelder – waar bij dreiging van bombardementen de gehele buurt kon schuilen – is nog aanwezig. Waar de ruimten de bezoekers terug in de tijd plaatsen, brengt de ‘kamer van de vrijheid’ je weer terug naar het hier en nu.  Deze bijzondere ruimte heeft specifiek tot doel om - op een interactieve manier - bezoekers uit te dagen zelf de parallellen te ontdekken tussen de dilemma’s op het gebied van vrijheid en mensenrechten. Belangrijk doel is het creëren van een beleving waarbij bezoekers (vooral de jeugd)  ‘aan den lijve’ en zeer direct het gebrek aan vrijheid of recht ervaren.

Vrijheid en mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend
Gerda Brethouwer, directeur van het onderduikmuseum Markt 12, nodigde theatermakers Theo Soontiëns en Caro Wicher uit mee te denken over de invulling van de kamer van de vrijheid.
Zij gingen op zoek naar hoe mensen vandaag de dag informatie tot zich nemen en hoe we gebeurtenissen van meer dan 70 jaar geleden kunnen verbinden met wat er nu gebeurt.

De Aaltense ESCAPE-ROOM voor de Vrijheid is niet alleen een plek waarbij je begrijpt wat het ontbreken van vrijheid betekent, je zult het móeten voelen en daarnaar moeten handelen, want alleen betrokkenheid en actie levert je de sleutel tot de vrijheid.


Met dank aan: Gemeente Aalten, Rabo Cultuurfonds Aalten, Stichting Vrienden van De Aaltense Musea, Provincie Gelderland.